KONSTRUKCIJA ARDE BASIC

Sistem ARDE BASIC je sistem koji zadovoljava standarde za izgradnju prefabrikovanih kuća. Osnovnu zida čini drvena konstrukcija od 140mm u kombinaciji sa kamenom vunom 120mm, obložena KNAUF – Vidiwall pločom 15mm i OSB pločom 15mm debljine. Fasadni izolacioni materijal na zidu je polistiren, debljine 60-100mm. Završna obrada spoljašnjeg dela zida je fasadni malter. Ovakva konstrukcija zadovoljava neophodne termičke zvučne i protivpožarne koeficijente.

Debljina zida 240mm – 300mm

Debljina izolacije 60mm – 100mm

1 Vidiwall ploča 15 mm
2 Parna brana 0,2 mm
3 Drvena noseća konstrukcija 60/140 mm
3* Kamena vuna 120 mm
4 OSB ploča 15 mm
5 Eks. polistiren 80 mm
6 Malter 2 mm

KONSTRUKCIJA ARDE LIVING

Sistem ARDE LIVING je osnovni sistem za izradu prefabrikovanih objekata ARDE. U osnovi je drvena konstrukcija od 160mm u kombinaciji sa mineralnom vunom 150mm, obložena KNAUF-Vidiwall pločama 15mm debljine. Kao fasadna izolacija postoji mogućnost odabira između mineralne vune i polistirena. Takođe je moguće odabrati i debljinu, 100mm ili 140mm. Završna obrada spoljašnjeg dela zida je fasadni malter. Ovakva konstrukcija daje izuzetno dobra termička svojstva koja i više nego zadovoljavaju zakonske standarde po pitanju toplotnih koeficijenata, zvučne i protivpožarne zaštite.

Debljina zida 300mm – 340mm

Debljina izolacije 100mm – 140mm

1 Vidiwall ploča 15 mm
2 Parna brana 0,2 mm
3 Drvena noseća konstrukcija 60/160 mm
3* Kamena vuna 140 mm
4 Vidiwall ploča HI 15 mm
5 Eks. polistiren 100 mm
6 Malter 2 mm

KONSTRUKCIJA ARDE MEGA

Sistem ARDE MEGA je napredni sistem spoljašnjeg zida. U odnosu na living konstrukciju, sa unutrašnje strane zid je dopunjen instalacionim kanalom koji je takođe ispunjen mineralnom vunom. Ti smo postigli bolje termičke i zvučne karakteristike. Fasadna izolacija u ovoj konstrukciji radi se od mineralne vune 100 – 140 mm, sa završnom obradom od fasadnog maltera. ARDE MEGA zadovoljava sve standarde termike, zvuka i protivpožarnosti.

Debljina zida 330mm – 370mm

Debljina izolacije 100mm – 140mm

1 Vidiwall ploča 15 mm
2 Drvena letva 60/40 mm
2* Kamena vuna 40 mm
3 Parna brana 0,2 mm
4 Drvena noseća konstrukcija 60/160 mm
4* Kamena vuna 160 mm
5 Vidiwall ploča HI 15 mm
6 Eks. polistiren 100 mm
7 Malter 2 mm
8 Crevni razvod za el. inst.

FASADNA STOLARIJA

Prilikom definisanja projekta, puno pažnje se polaže odabiru fasadne stolarije. Na Vama je da definišete tip konstrukcije, tip drveta, boje i dezene. U saradnji sa partnerskom firmom stojimo Vam na raspolaganju da Vaša kuća bude potpuno prilagođena Vama. Kao osnovni odabir nudimo drvenu i drvo-aluminijum stolariju.