Arde MEGA
Sistem ARDE MEGA je sistem spoljašnjeg zida koji u osnovi ima drvenu konstrukciju od 160mm u kombinaciji sa mineralnom vunom 160mm. Obložena je Parnom branom, dodatnom drvenom konstrukcijom debljine 40mm, mineralnom vunom debljine 40mm i Vidiwall pločom 15mm debljine. Sa spoljašnje strane drvena konstrukcija je obložena Vidiwall Hi pločom 15mm debljine. Fasadni izolacioni materijal na zidu je polistiren 100mm debljine. Završna obrada spoljašnjeg dela zida je fasadni malter. Ovakva konstrukcija daje veoma dobra termička svojstva koja i više nego zadovoljavaju zakonske standarde kao što su toplotni koeficijenati, zvučne i protivpožarne zaštite.

Debljina zida 332mm
Debljina izolacije 100mm

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

1 Vidiwall ploča 15,0 mm
2 Kamena vuna 40,0 mm
3 Drvena konstrukcija 60/40 mm
4 Parna brana 0,2 mm
5 Glavna drvena konstrukcija 60/160 mm
6 Kamena vuna 160,0 mm
7 HI Vidiwall ploča 15,0 mm
8 Grafitni stiropor 100,0 mm
9 Malter 2,0 mm
10 Crevni razvod za elektro instalacije

Debljina zida D= 332 mm
Zvučna izolacijska moć Rw=49 dB
Toplotna provodljivost U=0,136w/m2k
Stepen protivpožarnosti REI= 60 min